Fikih » ANADOLU'NUN BIR ÇOK YERLERINDE CUMA GECELERI YATSI NAMAZINI MÜTEAKIB CAMIDE NIKAH TAZELEME ADETI VARDIR. BUNUN ISLAM'DA YERI VAR MIDIR?

ANADOLU'NUN BIR ÇOK YERLERINDE CUMA GECELERI YATSI NAMAZINI MÜTEAKIB CAMIDE NIKAH TAZELEME ADETI VARDIR. BUNUN ISLAM'DA YERI VAR MIDIR?

Anadolu'nun bir çok yerinde yapılan nikah tazeleme merasiminde getirilen tevbe ve istiğfar iyi bir şey sayılır. Fakat nikah tazeleme meselesi iki yönden şer'an uygun düşmez:

1- Nikah tazeleme bir nikah kıyılması olduğuna göre kocanın bizzat veya vekil ile kıyılmasında bulunması gerektiği gibi hanımın da bulunması gerekir. Koca hanımın vekaletini alırsa yine kafi gelir. Halbuki nikah tazelenmesinde bulunan cemaatın kahir ekseriyeti, hanımın vekaletini almadan nikah tazelemesini yapıyor.

2- Nikahın kıyılmasında akd siğasını işitecek iki şahidin bulunması gerektiği halde camide yapılan nikah tazelemesinde herkes imamı ta'kip edip sözünü söylemekle meşgul olduğundan hiç kimse başkasının sözünü işitmez ve böylece şer'i nikah yapılmamış olur.

Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz: