Fikih » DARÜ'L-İSLAM VE DARÜ'L-HARB NE DEMEKTİR?

DARÜ'L-İSLAM VE DARÜ'L-HARB NE DEMEKTİR?

Yüce İslam dinine göre yer küresi ikiye ayrılır:

1- Darü'l-İslam,

2- Darü'l-harb veya Darü'l-küfr.

Darü'l-İslam; müslümanların feth ettikleri veya ahalisi kendi isteğiyle müslüman olmuş olan yerdir. Darü'l-harb ise İslam hakimiyyeti altına girmeyen yerdir.

Darü'l-İslam'ın darü'l harba dönüp dönmeyeceği hususunda ihtilaf vardır. Şaffi mezhebine göre İslam hakimiyyeti altına bir defa giren bir ülke artık hiç bir surette darü'l-harb olamaz. Ebedi olarak İslam diyarı kalır(tuhfetü'l-Muhtaç).Buna göre daha önce Endhülüs, Filistin, Rusya'nın bir kısmı ve Çin gibi müslümanların eline geçmiş ve bugün istilaya uğramış olan müslüman toprakları İslam toprağı sayılır. Müslümanlar bunları geri almak için çalışmadıklarından dolayı Allah'ın indinde sorumludurlar.

Hanefi mezhebine göre ise darü'l-İslam, darü'l-harbe dönüşebilir. Şöyle ki: Ebu Yusuf ile Muhammed'e göre, bir İslam ülkesi içinde İslam ahkamı tatbik edilmezse darü'l-harbe döner İmam-ı A'zam'a göre ise bir İslam ülkesinin darü'l-harbe dönüşebilmesi için üç şartın bir arada bulunması gerekir. Bu şartlar şunlardır:

1- Darü'l-harb ile bitişik olması,

2- İçinde İslam ahkamının tatbik edilmemesi,

3- Ahalisinin emniyet ve güvenliklerinin kalmamasıdır (Bedayı' al-Senayı).

Daha önce darü'l-İslam olan bir ülke şayet darü'l-harb ile bitişik olmazsa veya orada İslam ahkamı tatbik edilirse ya da ahalının emniyeti varsa darü'l-İslam olarak devam eder.


Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:
Fatih Erdem2012-09-12 20:35:26 Cvp: DARÜ'L-İSLAM VE DARÜ'L-HARB NE DEMEKTİR?İçinde İslâm ahkâmının tatbîk edilmemesi; şer'î bir yönetimin olmaması mı demektir? Eğer öyleyse Türkiye Cumhuriyeti de bu kapsama girer. O hâlde üçüncü maddeye bakarsak meselâ 1968 veyâ 1971-80 döneminin Türkiye'de "Dârü'l-Harb" olduğunu ve de o dönemde meselâ cum'â namazı kaçırmış olanların dînen sorumlu olmayacaklarını düşünürüz Allâh-u âlem...