Fikih » IÇINDE IÇKI SATILAN BIR OTELDE ÇALISMAK VEYA ONA MALZEME SATMAK CAIZ MIDIR?

IÇINDE IÇKI SATILAN BIR OTELDE ÇALISMAK VEYA ONA MALZEME SATMAK CAIZ MIDIR?

Meyhane ve genelevi gibi her yönden günah sayılan bir binada çalışmak ve ona malzeme satmak dinen haramdır. Çünkü binanın biricik gayesi meşru olmayan işlerin işlenmesidir. Soruda geçen otel meselesi ise bundan farklıdır. Çünkü otel işletmekteki gaye içki satmak değil, para mukabilinde turist ve misafirleri yerleştirip barındırmaktır. Başka bir deyimle, otel binasını yapmak ve orada çalışmak günah değil, içki içirmek günahtır.

El-Fetava'i-Hindiyye bu gibi şeylere işareten şöyle diyor: "Bir kimse ücret mukabilinde arapça veya farsça olarak şarkı yazarsa aldığı ücret haram değil, helaldır. Çünkü vebal onun yazılmasında değil, meşru olmayan bir şekilde okutulmasındadır."

Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz: