Fikih » KADININ SESI AVRETTIR, ONU DINLEMEK HARAMDIR DIYEN OLDUGU GIBI MÜBAHTIR DIYEN DE VARDIR. BU HUSUSTA NE DIYORSUNUZ. BIZ NASIL DAVRANALIM?

KADININ SESI AVRETTIR, ONU DINLEMEK HARAMDIR DIYEN OLDUGU GIBI MÜBAHTIR DIYEN DE VARDIR. BU HUSUSTA NE DIYORSUNUZ. BIZ NASIL DAVRANALIM?

Soruda belirtiği gibi kadının sesi hakkında çeşitli mütalaalar serdedilmiştir. Şafi'i ulemasının kaydettiklerine göre kadının sesi avret değildir. Yabancı erkeklere işittirecek kadar bir kadın sesini yükseltirse günahkar olmaz. Hanefi mezhebinde ihtilaflıdır. Ed-Durru'l-Muhtar ile İbn Abidin'e göre en kuvvetli görüş kadının sesi avret değildir. Nevazıl ve el-Kafi ismindeki kitaplara göre avrettir. Bazı ulemaya göre namazda avrettir, onun dışında avret değildir.

Alusi, kanaatıma göre kadının sesi avret değildir, ancak sesi şehveti tahrik edip fitneye vesile olursa o zaman haram olur, demektedir.

Muhammed ali es-Sabuni de şöyle diyor: Kadının sesi fitneye vesile olmazsa avret değildir. Zira Peygamber (sav)'in zevceleri Peygamber (sav)'in hadislerini nakledip rivayet ederler ve içinde yabancı erkek bulunan cemaatle konuşurlardı.

Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz: