Fikih » KAFIR OLAN KIMSELERIN BALIG OLMADAN ÖLMÜS ÇOCUKLARI CENNETLIK MI OLACAKTIR, CEHENNEMLIK MI OLACAKLAR?

KAFIR OLAN KIMSELERIN BALIG OLMADAN ÖLMÜS ÇOCUKLARI CENNETLIK MI OLACAKTIR, CEHENNEMLIK MI OLACAKLAR?

Müslüman olan kimselerin baliğ ölmüş çocukları icma ile cennetlikler. Fakat kafirlerin çocukları hakkında dört görüş vardır.

1- Birinci görüş, cennetlikler. Muhakkık ve araştırmacı alimler de bu görüşü te'yid etmektedirler. Kur'an-ı kerim şöyle buyurur: "peygamber göndermedikçe azab verici değiliz" (İsra 15). Ma'lum olduğu gibi, çocuk ve deli olan kimseler mükellef olmadıkları için Peygamberlere muhatap da olmazlar. Başka bir ayette de şöyle buyurulur:

"Hiçbir kimse bir başkasının günahını yüklenemez" (Kur'an-ı kerim, En'am suresi).

Bir kimse bir cinayet işlerse oğlu cinayetinden sorumlu olmadığı gibi kafir olan kimsenin oğlu da, küfründen sorumlu değildir. En kuvvetli görüş budur.

2- İkinci görüş, babalarıyla birlikte cehennemliktirler.

3- Üçüncü görüş, çekimserdir, hiç bir görüş beyan etmiyor ve işi Allah'a bırakıyor.

4- Dördüncü görüş, Allah'ın şaki olarak bildiği kimseler cehenneme said olarak bildiği kimseler de cennette göreceklerdir.

Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz: