Fikih » KÜFRÜ GEREKTIREN BIR SÖZ SÖYLER VEYA BIR HAREKETTE BULUNURSA NIKAHINA BIR ZARAR GELIR MI

KÜFRÜ GEREKTIREN BIR SÖZ SÖYLER VEYA BIR HAREKETTE BULUNURSA NIKAHINA BIR ZARAR GELIR MI

Bir kimse küfrü gerektiren bir söz söyler veya bir harekette bulunsa Hanefi mezhebine göre nikahı bozulur, zevceşiyle arasındaki bağ kopar, tevbe edip İslam'a döndüğü takdirde her iki taraf, isterse yeni bir nikah ile birbiriyle evlenebilir. Yoksa birbirinden ayrılmak mecburiyetindedirler.

Şafii mezhebine göre ise küfrü gerektiren söz veya hareket, henüz duhul (zevc ile zevcenin münasebeti) olmadan evvel olmuş ise Hanefi mezhebinde olduğu gibi nikah fesh ed,l,r. Yoksa iddetin bitimine kadar beklenir, bu müddet içerisinde tekrar İslam'a dönerse nikah devam eder, yoksa nikah, riddet edildiği andan itibaren kalkmış olur.

Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz: