Fikih » MA'SIYETE YARDIM ETMEK MA'SIYET OLDUGUNA GÖRE SIRAYI FABRIKASINA SATMAK CAIZ MIDIR?

MA'SIYETE YARDIM ETMEK MA'SIYET OLDUGUNA GÖRE SIRAYI FABRIKASINA SATMAK CAIZ MIDIR?

Şarabı yapan fabrika veya imalathane sahibi müslüman olduğu takdirde şırayı şarap yapmak üzere ona satmak dört mezhebe göre caiz değildir. Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor: İyilik ve takva üzere yardımlaşınız. Günah ve haddi aşmak hususunda yardımlaşmayınız (K.Kerim, el-Maide suresi).

Ama müşteri müslüman olmazsa, İmam-ı A'zam'a göre ona satmak caizdir. Çünkü ma'siyet bizzat şıra ile kaim değildir, yani şıra bilfiil müskir değildir. Onun için ona satmakta beis yoktur. Türkiye'de şarap fabrikasının sahibi şahıs değil, dini esaslara dayanmıyan laik devlet olduğu için İmam-ı A'zam'a göre devlete satmakta beis yoktur. İmameyn ile diğer mezheplere göre alıcı müslüman bir kimsenin, müslüman olmasa da ona satmak haramdır (al-Durr al-Muhtar). Müftebih İmam-ı A'zam'ın görüşü değil, cumhurun görüşüdür. Yine müslüman bir kimsenin, müslüman olmayan bir kimse için ücret mukabilinde şarap taşıması veya domuzları otlatması, İmam-ı A'zam'a göre caizdir. İmameyne göre caiz değildir (al-Durr al Muhtar).

Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz: