Fikih » ÜCRET MUKABLINDE HALKIN HIZMETINDE BULUNAN BIR MEMUR, HASTA OLMADIGI HALDE KENDI KENDINI HASTA OLARAK GÖSTERIP RAPOR ALAN

ÜCRET MUKABLINDE HALKIN HIZMETINDE BULUNAN BIR MEMUR, HASTA OLMADIGI HALDE KENDI KENDINI HASTA OLARAK GÖSTERIP RAPOR ALAN

Hasta olmayan, ücret mukabılinde halkın hizmetinde bulunan bir memur, hasta olmadığı halde kendini hasta gösterip rapor alırsa, üç yönden büyük bir vebalın altına girmiş olur.

1- Kendini hasta olarak göstermekle yalan söylemek,

2- Amme hizmetini bırakıp onların işlerini aksatmak,

3- Hizmet vermeden haram bir ücret almaktır.

Mesela bir sağlık ocağında görev yapan bir doktor veya sağlık memuru hasta olmadığı halde sırf keyfi olarak rapor alıp vazifesini bırakırsa müslüman halka ne kadar zarar verdiği malumdur. Yine irşad vazifesinde görevli bir din adamı haksız yre rapor alıp kutsal vazifesini terk ederse ne büyük bir hiyanet işlediği herkesin malumudur (Rüdud 'ala Ebatıl).

Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz: