Fikih » TERAVIH NAMAZINI ACELE KILDIRARAK KISA BIR ZAMANDA NAMAZI BITIRMEKTEDIR

TERAVIH NAMAZINI ACELE KILDIRARAK KISA BIR ZAMANDA NAMAZI BITIRMEKTEDIR

Farz namaz ile sünnet arasında fark yoktur. Her ikisinde de erkana riayet etmek lazımdır. Erkana ri'ayet edilmediği takdirde namaz batıl olacağı gibi günah da terettüp eder. Teravih namazı kılınmazsa bir şey olmaz. Fakat kılınırsa erkanına riayet edilmezse büyük bir vebal terettüp eder. Ama ma'alesef bazıları teravih namazının erkanına riayet etmeden sür'atle namazı kıldırırlar. Sanki teravih namazının fazileti sür'attedir!

İmam Malık, al-Saib bin Yezid'den şöyle rivayet etmiştir: Ömer (ra) Übey bin Ka'b ile Temim al-Dariye Ramazan-ı şerifte cema'atla on bir rek'at (teravih ve vitir namazını) kıldırmalarını emretmişti. İmam yüzlerce ayeti (kıyamda) okurdu. Öyle ki kıyam çok uzadığından direklere dayanırdık.)

Demek teravih namazını acele ile kılmak doğru değildir. Bunu yapan kimse Allah indinde mesuldür. Teravih namazı normal olarak kılınmalı, yorulan veya dayanamayan varsa gücü yettiği miktarla iktifa etmelidir.

Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz: