Fikih » UZUN GÖMLEK VEYA SALVAR GIBI BIR SEY SÜNNET VE ISLAMI BIR KIYAFET SAYILIR MI

UZUN GÖMLEK VEYA SALVAR GIBI BIR SEY SÜNNET VE ISLAMI BIR KIYAFET SAYILIR MI

Ne uzun gömlek ne de şalvar İslami bir kıyafet sayılmaz. Yani İslam bunların giyilmesini veya giyilmemesini emretmemiştir. Kıyafet meselesi adete bağlı bir şeydir. Bir memlekette uzun gömlek veya şalvar giymek adet ise giyilir, adet değil ve dikkati çekiyorsa dışarda onu giyip gezmek doğru değildir. Hatta Şafi'i mezhebine göre bir memlekette bir kıyafet adet ise o memleketin ahalisinden onu giyen kimse mürüvveti ihlal ettiğinden şehadetinin reddine vesile olur. Hülasa her memlekette mer'i olan kıyafete ri'ayet etmek ve halkın nazar-ı dikkatini çeken tuhaf kıyafetlerden uzak kalmak lazımdır.

Avreti örtmeyecek kadar kısa veya vücudun hattını gösterecek kadar dar olmaması da şarttır.

Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz: