Fıkıh | Konular

Seker bayrami demek dogru mudur

Ramazan Bayramına "Seker Bayramı" denmesi
doğru mudur? Bunun sebebi nedir?


Ramazan Bayramı ne ise, onu öyle bilmek gerekir. En güzeli ona
"Fitir Bayrami" yani "Orucu Açma Bayramı"
denmelidir. Böyle deyince bayrama kadar oruçlu olunması
gerektiği anlaşılmış olur. "'Ramazan
Bayramı"demekte de bir mahzur yoktur. Ama "Şeker
Bayramı" demek mahzurlu olmalıdır. Bu söz ilk çıkışı
itibariyle kasıtlı söylenmemiş olabilir. Çünkü Ramazan
Bayramı'nda bayram namazından önce hurma gibi tatlı bir
şey yenilmesi müstehaptır. (Bu konudaki bir hadîs-i serîfin
meali söyledir: Enes b. Mâlik anlatıyor: "Rasûlüllah fıtır
bayramına bir kaç hurma yemeden hiç çıkmazdı"
Enes'in kendisi de fıtır bayramına çıkarken üç
tane, artırmak istediği zaman beş tane, daha da
artırmak istediği zaman tek sayıda olmak üzere hurma
yerdi." (Müsned NI/232; Enes'in sözü için ayrıca bk. Ibn Mâce,
siyâm 49)) Belki de "Şeker Bayramı" ismi buradan çıkmıştır.
Ama yine de ona, "Şeker Bayramı" denmemelidir. Zira
bazıları, bu ifade ile onun hakikî manasını
saptırmak ve Ramazan Bayramı deyince; şeker, çikolata,
eglence, çocuk... Kısaca basitlik ve hafiflik manaları çağrıştırmak
isteyebilirler.


Konular